Personel

Anasayfa » Personel

Mustafa PEHLİVAN

Bölüm Başkanı, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Öğretim Görevlisi, İş Makineleri Operatörlüğü Programı

Eğitim: Ph.D Ondokuz Mayıs Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Seçilmiş Çalışmaları: Yüksek lisansını “Hidrofobik Yüzeylerin Türbülanslı Boru Akımlarında Sürtünme Kayıplarına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” başlıklı tez ile 2019 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasına devam etmektedir.

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 
Ofis Saati: Salı 11.00-12.00 (Zoom)

AcademiaGoogle ScholarYÖKSİS CV

 


 

Abdülvahap ÇAKMAK

Öğretim Görevlisi Dr., İş Makineleri Operatörlüğü Programı

Eğitim: Ph.D Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2021)

Araştırma Alanları: Otomotiv, İçten Yanmalı Motorlar, Yakıtlar ve Yanma, Enerji ve Ekserji Analizi, Alternatif Enerji Kaynaklar

Yüksek Lisans Tezi: “Yakıt Olarak Biyodizel-Dizel Yakıtı Karışımlarının Kullanıldığı Tek Silindirli Bir Dizel Motoruna Ekserji Analizinin Uygulanması”, 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği ABD, Otomotiv Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Atilla BİLGİN.

Doktora Tezi: “Üretilen Farklı Yakıt Katkılarıyla Bir Dizel Motorunun Yanma, Performans ve Emisyon Karakteristiklerinin İyileştirilmesinin Deneysel İncelenmesi”, 2021, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği ABD, Enerji Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hakan ÖZCAN.

Seçilmiş Çalışmaları:

 1. Çakmak, A., Girisen, A. R., & Ozcan, H. (2021). Effects of Hydroxy Gas Addition on the Performance and Emission Characteristics of Liquefied Petroleum Gas-Powered Lean-Operated Spark-Ignition Engine. SAE International Journal of Fuels and Lubricants14(04-14-01-0004), 41-54.
 2. Çakmak, A., Kapusuz, M., & Özcan, H. (2020). Experimental research on ethyl acetate as novel oxygenated fuel in the spark-ignition (SI) engine. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 1-16.
 3. Cakmak, A., Kapusuz, M., Ganiyev, O., & Ozcan, H. (2018). Effects of methyl acetate as oxygenated fuel blending on performance and emissions of SI engine. Environmental and Climate Technologies22(1), 55-68.
 4. Çakmak, A., & Bilgin, A. (2017). Performance and emissions of a single cylinder CI engine running on corn oil methyl ester-diesel blends. Journal of Clean Energy Technologies5(4), 280-284.
 5. Çakmak, A., & Bilgin, A. (2017). Exergy and energy analysis with economic aspects of a diesel engine running on biodiesel-diesel fuel blends. International Journal of Exergy24(2-4), 151-172.
 6. Çakmak, A., & Özcan, H. (2020). Biofuel additive production from glycerol and determination of its effect on some fuel properties. SN Applied Sciences2(10), 1-10.
 7. Behçet, R., Oktay, H., Çakmak, A., & Aydin, H. (2015). Comparison of exhaust emissions of biodiesel–diesel fuel blends produced from animal fats. Renewable and Sustainable Energy Reviews46, 157-165.
 8. Çakmak, A., & Özcan, H. (2018). Benzin için oksijenli yakıt katkıları. Politeknik Dergisi21(4), 831-840.
 9. Kapusuz, M., Çakmak, A., & Özcan, H. (2021). Application of oxygen enrichment and adiabatic humidification to suction air for reducing exhaust emissions in a gasoline engine. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 1-19.
 10. Gülüm, Mert., Bilgin, Atilla., & Cakmak, A. (2015). Comparison of optimum reaction parameters of corn oil biodiesels produced by using sodium hydroxide (NaOH) and potassium hydroxide (KOH).
 11. Dogan, B., Cakmak, A., Yesilyurt, M. K., & Erol, D. (2020). Investigation on 1-heptanol as an oxygenated additive with diesel fuel for compression-ignition engine applications: An approach in terms of energy, exergy, exergoeconomic, enviroeconomic, and sustainability analyses. Fuel275, 117973.
 12. Bilgin, A., Gülüm, M., Koyuncuoglu, İ., Nac, E., & Cakmak, A. (2015). Determination of transesterification reaction parameters giving the lowest viscosity waste cooking oil biodiesel. Procedia-Social and Behavioral Sciences195, 2492-2500.
 13. Gülüm, M., Bilgin, A., & Çakmak, A. (2017). Production of the lowest viscosity waste cooking oil biodiesel by using ethanol and potassium hydroxide. Journal of Clean Energy Technologies5(4), 289-93.
 14. Özcan, H., & Çakmak, A. (2018). Comparative exergy analysis of fuel additives containing oxygen and HC based in a Spark-Ignition (SI) engine. International Journal of Automotive Engineering and Technologies7(3), 124-133.
 15. Kapusuz, M., Cakmak, A., & Ozcan, H. (2018). Emissions analysis of an SI engine with humidified air induction. Energy Procedia147, 235-241.

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 

Google AkademikORCID,  YÖKSİS CVResearchGate,  SCOPUS,  PUBLONS

 


 

Batuhan ÖZAKIN

Müdür Yardımcısı, Kavak Meslek Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi Dr., İş Makineleri Operatörlüğü Programı

Eğitim: Ph. D., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2021

Araştırma Alanları: Plastik Şekil Verme, Haddeleme, Malzeme Seçimi, Korozyon, Bilgisayar Destekli Analiz, Otomotiv Malzemeleri

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: “Alüminyum alaşımlarının farklı ortamlardaki gerilmeli korozyon davranışlarının incelenmesi”, Atatürk Üniversitesi

Doktora Tezi: “Temper haddeleme mekanik özellik-yüzey pürüzlendirme ilişkisinin incelenmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Kavak Meslek Yüksekokulu
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 
Ofis Saati: Pazartesi, 10.00-11.00

ResearchgateGoogle AkademikYÖKSİS CV